Περιγραφή myDATA REST API


Για τις ανάγκες των προγραμματιστών που θέλουν να αναπτύξουν λύσεις πληροφορικής οι οποίες θα ενσωματώσουν τη λειτουργικότητα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ διατίθεται ένα REST API για την αποστολή και λήψη δεδομένων παραστατικών, χαρακτηρισμών εσόδων-εξόδων και λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA.

Δείτε την τεκμηρίωση του REST API όπου περιγράφεται πως μπορεί να γίνει χρήση του μέσω code samples σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού.

Επίσης, το API Console επιτρέπει την άμεση χρήση του API απευθείας μέσω του developer portal.

Υποστήριξη Προγραμματιστών


Χρήστες μπορούν να συνδεθούν και να αναφέρουν θέματα προβλήματα λειτουργικότητας στην ενότητα issues .