Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της συγκέντρωσης και υποβολής τεχνικών ερωτημάτων (issues) μέσω του portal θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020. Στην συνέχεια θα αντικατασταθεί με ενότητα συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων (QnA).