Είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του myDATA REST API 0.6, καθώς και τα σχετικά XSDs που αυτή χρησιμοποιεί. Παραστατικά και χαρακτηρισμοί που έχουν αποσταλεί με προηγούμενες εκδόσεις, διαγράφησαν