Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε σχετικό έγγραφο με οδηγίες για να κάνετε εγγραφή, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υλοποιημένες REST API.
Έγγραφο οδηγιών

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα ισχύει μόνο κατά τη φάση ανάπτυξης και ελέγχου. Θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες για τις μετέπειτα φάσεις του έργου.