Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμo REST API για τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε σχετικές πληροφορίες:
myDATAProvider