Χρήση Πλατφόρμας από επιχειρήσεις

Καλημέρα, Παρακαλώ μπορούμε να στείλουμε δοκιμαστική έκδοση λογισμικού για τα Ηλεκτρ. Βιβλία σε πελάτες μας (εμπορικές επιχειρήσεις και Λογιστ. Γραφεία) και να χρησιμοποιήσουν (αφού πάρουν κωδικούς) την παρούσα πλατφόρμα αποστολής ώστε να κάνουμε πραγματικές δοκιμές μεγάλης έκτασης. Ευχαριστώ


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.