Παράκαμψη sendIncomeClassification

Σε κάποιες επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο παραστατικών (πχ εταιρεία μεταφορών με 30000 παραστατικά ανά μήνα) ο κωδικός χαρακτηρισμού εσόδων και η κατηγορία χαρακτηρισμού εσόδων έχουν πάντα την ίδια τιμή π.χ. 103 και 4. Αν προβλεφθεί default τιμή για τα παραπάνω ανά επιχείρηση, ώστε αν δεν χαρακτηριστούν κάποια έσοδα αυτά να πάρουν αυτόματα αυτή την default τιμή, θα καταστεί περιττός ο χαρακτηρισμός εσόδων και θα εξοικονομηθεί μεγάλο φορτίο από το σύστημα και χρόνος από τις επιχειρήσεις (που τώρα δεν αρκεί να στείλουν επιτυχώς τα παραστατικά εσόδων, αλλά πρέπει να παρακολουθούν και αν ο χαρακτηρισμός τους έγινε επιτυχώς σε ύστερο χρόνο, αφού από ότι φαίνεται τα έσοδα δεν φαίνονται άμεσα διαθέσιμα μετά την αποστολή τους για να χαρακτηριστούν αμέσως με δεύτερο POST)

Comments

  •  
    Συνάδελφε, συμφωνώ μαζί σου. Κι εμείς επιχειρούμε να στείλουμε incomeClassification σε 2ο χρόνο και παίρνουμε συνέχεια λάθη. Θα καταχωρήσω σχετικό issue...
    Posted by Hidden Tue, 05 Nov 2019 14:25:00 GMT


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.