Πρόβλημα με sendIncomeClassification - Invoices with ΜΑΡΚ 123 not found

Στέλνουμε sendIncomeClassification για τιμολόγια που πέρασαν επιτυχώς (και έχουμε λάβει ΜΑΡΚ) και βλέπουμε συνέχεια "Invoices with ΜΑΡΚ 123.... not found" Αφήσαμε να περάσουν ώρες και ξαναπροσπαθήσαμε αλλά το πρόβλημα παραμένει. Όταν επιλέγουμε ένα παραστατικό (UID) για αποστολή classification, στέλνουμε το πιο πρόσφατο ΜΑΡΚ που έχουμε λάβει. Σωστό δεν είναι αυτό?


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.