Ξαναδιάβασμα Παραστατικών Αγορών/Δαπανών

Καλημέρα σας. 1) Θα μπορούμε να διαβάζουμε τα παραστατικά αγορών/δαπανών, για μία χρονική περίοδο π.χ για τον ΜΑΡΤΙΟ 2020? 2) Εστω ότι διαβάζουμε τα παραστατικά που έχουν στείλει οι λήπτες για εμάς, και για κάποιο λόγω, είτε απο αστοχία S/W είτε απο αστοχία H/W, κ.λ.π, θα data δεν καταχωρούνται καλώς, η δεν καταχωρούνται καθόλου στους σχετικούς πίνακες της τοπικής βάσης, πως θα μπορούμε να τα κάνουμε re-download ? Ευχαριστώ.


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.