Παράμετρος Μ.ΑΡ.Κ. στην RequestInvoices.

Χαίρετε. Στην σελίδα 10 του τεύχους προδιαγραφής του API γράφει: Η λήψη πραγματοποιείται μέσω μιας HTTP κλήσης GET της μεθόδου, η οποία παίρνει ως υποχρεωτική παράμετρο έναν Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (mark) και επιστρέφει όσα παραστατικά έχουν ως ΑΦΜ λήπτη τον ΑΦΜ του χρήστη και ως Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης μεγαλύτερο της παραμέτρου που ορίστηκε. Η ερώτηση είναι η εξής: Προφανώς ο ΜΑΡΚ που θα στείλω θα είναι μεγαλύτερος που θα έχω λάβει από την ΑΑΔΕ γιά τα τιμολόγια που έχω αναρτήσει (τους ΜΑΡΚ των τιμολογίων που έχουν αναρτήσει άλλοι γιά εμένα δεν τους γνωρίζω). Τι γίνεται όμως με τα τιμολόγια που έχουν άλλοι αναρτήσει γιά εμένα και ο ΜΑΡΚ είναι μικρότερος από αυτόν που έστειλα; Με την παραπάνω λογική δεν τα λάβω ποτέ. Μήπως ο ΜΑΡΚ δεν θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο; Δηλαδή, την πρώτη φορά που θα κάνω κλήση δεν θα στείλω ΜΑΡΚ και θα υπονοηθεί πως ζητώ ό,τι μου έχουν αναρτήσει. Σε μετέπειτα φάση, αν θελήσω να ελέγξω εκ νέου γιά εγγραφές, τότε θα θέσω ως παράμετρο τον τελευταίο ΜΑΡΚ που έλαβα από την προηγούμενη κλήση (λογικά αυτός θα είναι και ο μεγαλύτερος) με σκοπό να μου επιστρέψει τις νέες εγγραφές, αγνοώντας όσες έχω ήδη λάβει.

Comments

 •  
  Συνάδελφε καλησπέρα. Ούτως ή άλλως την πρώτη φορά που θα ζητήσεις τα παραστικά που ανέβασαν για σένα με την RequestInvoices, θα στείλεις ως MARK το 0, το οποίο και θα είναι πραγματικά το μεγαλύτερο MARK που έχεις λάβει. Οπότε από εκεί και πέρα, θα στέλνεις το μεγαλύετρο MARK που έχεις λάβει και θα λειτουργεί μια χαρά. Φαντάζομαι ότι ΔΕΝ μπορεί να δημιουρηθεί μικρότερο MARK από αυτά που έχεις λάβει (εκ των υστέρων).
  Posted by Hidden Fri, 17 Jan 2020 13:19:21 GMT
 •  
  Καλησπέρα. Ευχαριστώ γιά την άμεση απόκριση. Θα προβούμε στην σχετική δοκιμή (αφού δημιουργήσουμε μερικά εικονικά τιμολόγια προς την εταιρεία μας από άλλο ΑΦΜ). Αν το πεδίο του ΜΑΡΚ ήταν αριθμητικό (π.χ. integer ή long) το μηδέν θα είναι όντως το μικρότερο. Έχω μία επιφύλλαξη όμως δεδομένου του ότι το πεδίο του ΜΑΡΚ είναι string (που σημαίνει πως υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να μπούν μέσα και γράμματα). Είναι βέβαιο πως οι χαρακτήρες θα είναι μόνο αριθμητικά ψηφία;
  Posted by Hidden Fri, 17 Jan 2020 14:51:19 GMT
 •  
  Σωστή η παρατήρηση. Αν και ούτως ή άλλως την πρώτη φορά που θα στείλετε το 0 αυτό είναι μικρότερο και από γράμμα, οπότε δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά θεωρητικά βέβαια, καθώς αναμένεται επίσημη απάντηση από την Ομάδα myData.
  Posted by Hidden Mon, 20 Jan 2020 09:32:04 GMT


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.