Επιτρέπεται ο χωρισμός μια γραμμής παραστατικού του εκδότη σε δυο γραμμές παραστατικού του λήπτη;

Ας υποθέσουμε ότι ο Α αγοράζει από τον Β δυο ομοειδή αντικείμενα. Ο Α στο παραστατικό που εκδίδει περνάει μια γραμμή με ποσότητα 2 και το συνολικό ποσό καθαρής αξίας. Στο IncomeClassification στέλνει το συνολικό ποσό με Classificationtype=101 και Classificationcategory=1. Ο Β(ο λήπτης) θέλει να χρησιμοποιήσει τα δυο ομοειδή αντικείμενα για διαφορετική χρήση. Έτσι το ένα θα το χρησιμοποιήσει ως πάγιο και το άλλο ως εμπόρευμα. Μπορεί να στείλει στo ExpenseClassification την ίδια γραμμή μια φορά με ClassificationType=201 και classificationcategory=1 και την μισή αξία και αλλη μια φορά με classificationtype=201 και classificationcategory=1;

Attachments

Comments

 •  
  Στην δεύτερη περίπτωση εννόω classificationtype=207.
  Posted by Hidden Fri, 24 Jan 2020 11:46:40 GMT
 •  
  Μπορείτε να προσθέσετε το xml σας
  Posted by Hidden Mon, 27 Jan 2020 11:26:44 GMT
 •  
  Προσπάθησα, όχι δυνατό
  Posted by Hidden Tue, 28 Jan 2020 07:23:32 GMT
 •  
  Στέλνω τα xml
  Posted by Hidden Tue, 28 Jan 2020 07:29:00 GMT
 •  
  Καλημέρα, μπορεί να γίνει, ανεβάζω το αρχείο σας με τη σωστή δομή. Το element id δεν είναι απαραίτητο, τουλάχιστον στις δικές μου δοκιμές, το συμπεριλαμβάνω όμως για καλύτερο έλεγχο.
  Posted by Hidden Tue, 28 Jan 2020 09:22:22 GMT
 •  
  Καλημέρα Συνάδελφοι, _____Για ένα παραστατικό εκδότη με μιά (1) γραμμή , προβλέψατε την ΑΝΑΠΤΥΞΉ του απο μέρος του λήπτη σε δύο (2) γραμμές…. οκ! _____Για ένα παραστατικό εκδότη με δύο (2) γραμμές προβλέψατε την ΣΥΜΠΤΗΞΉ του απο μέρος του λήπτη σε μία (1) γραμμή….??? ___Μπορεί να γίνει αυτό? Ευχαριστώ..
  Posted by Hidden Tue, 28 Jan 2020 10:31:09 GMT
 •  
  Καλημέρα, σχετικά με το αρχείο του συναδέλφου, η γραμμή είναι μία πάντοτε. Στο ExpensesClassification η μία και μοναδική γραμμή "σπάει" σε δύο κατηγορίες (με τις αντίστοιχες αξίες), μία για Εμπόρευμα (201) και μία για Πάγιο (207).
  Posted by Hidden Tue, 28 Jan 2020 10:59:23 GMT


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.