Προσοχή στην δημιουργία Συνόψεων από τα προγράμματά μας ! https://mydata-dev.portal.azure-api.net/issues/5f2325f4c7573042a822014a

Η μόνη λύση (και δείχνει και περνάει σωστά) είναι αυτή που πρότεινε ο Fri, 31 Jul 2020 14:10:34 GMT. Δηλαδή όταν έχουμε 2 κατηγορίες αγαθών με ίδιο συντελεστή ΦΠΑ να μην γράφουμε 2 lines αλλά μία με 2 classifications. Με αυτό τον τρόπο, δηλαδή αρχικό grouping ανά ΦΠΑ και εσωτερικά ανά classification, μπορεί να γίνει και ο χαρακτηρισμός ανά ΦΠΑ από την πλευρά του λήπτη και με ένα classification. Το δέχεται κανονικά. Παραθέτω παράδειγμα Invoice εκδότη και Classification λήπτη. Το θέμα είναι βέβαια ότι μέχρι στιγμής,΄για να απαντήσω και στον poster Fri, 31 Jul 2020 14:21:28 GMT, ο έλεγχος επιτρέπει να γίνονται περισσότερες από μία εγγραφή ανά ΦΠΑ, άρα θα πρέπει αυτό να αλλάξει ώστε να ακολουθούν όλα τα λογισμικά αυτόν τον κανόνα!


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.