Πίνακας 8.11 - Δεν υπάρχει κωδικός Ε3_401

Στον πίνακα 8.11 – Κωδικός Τύπου Χαρακτηρισμού Εξόδων, δεν υπάρχει ο κωδικός 401, του εντύπου Ε3. (Σελίδα 2  Πίνακας Δ’-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά – Διπλογραφικά Βιβλία)  Δ5 Σύνολο δαπανών από παροχή υπηρεσιών). Επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων παροχής υπηρεσιών, συμπληρώνουν στον κωδικό 401 τα τιμολόγια προμηθευτών για τα άμεσα κόστη που λαμβάνουν για την παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες τους. Δεν πρόκειται για κόστος που προκύπτει από κάποιον επιμερισμό, αλλά από κόστος συγκεκριμένου τιμολογίου που μεταφέρεται αυτούσιο σε κόστος και τιμολογείται ισόποσα σε πελάτη. Πρόκειται για παράλειψη; Αν όχι σε ποιό κωδικό του Ε3 πρέπει να συμπληρωθεί;

Comments

  •  
    Καλημέρα σας, Να σας ενημερώσουμε ότι δεν πρόκειται για παράλειψη εκ παραδρομής. Για το ερώτημά σας όμως θα πρέπει να απευθυνθείτε στο mydata.comments@aade.gr Ευχαριστούμε, Ομάδα Development REST API MyData
    Posted by Hidden Wed, 16 Sep 2020 10:14:32 GMT


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.